Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Πηγή: tlife.gr