Καρπαθίου Ε. Χρυσόστομος

Δάλλα Βάνα– Μαρρά Μαρία

Εκδόσες Έλλην

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Ιστορικότητα και ορισμός της δυσλεξίας ,
Νευροψυχολογία – νευρογλωσσολογία και δυσλεξία,
ορισμός,
δυσλεξία,
λόγος – μάθηση – νόηση,
δυσλεξία,
προφορικός λόγος,
ομιλία ,
εσωτερικός λόγος,
δυσλεξία – γραφή – ανάγνωση – δυσλεξία και μάθηση,
φυσιολογία της δυσλεξίας,
στοιχεία φυσιολογίας – παθολογίας του κ.ν.σ. εγκεφάλου,
μηχανισμός λειτουργίας του λόγου και δυσλεξία,
δυσλεξία και εγκεφαλική κυριαρχία,
δυσλεξία και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα,
κλινικές μορφές δυσλεξίας,
κλινική συμπτωματολογία της δυσλεξίας,
αιτιολογία της δυσλεξίας,
διάγνωση της δυσλεξίας,
θεραπεία της δυσλεξίας,
ταξινόμηση θεραπείας στη δυσλεξία αναλογικά με τις ηλικίες με τη μέθοδο Καρπαθίου 22.12.
Σύνδρομο εγκεφαλικής συμμετρίας συμμετοχή των εγκεφαλικών λοβών στην δυσλεξία συμπεράσματα,
ελληνική γλώσσα και δυσλεξία,
δυσλεξία και ελληνική πραγματικότητα.