5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ!

 

ΣτΕ: Δεν αλλάζει τίποτα ως προς την αντισυνταγματικότητα του νόμου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες

Οι αποφάσεις αφορούν την Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και αφετέρου τους τηλεοπτικούς σταθμούς Μέγκα Τσάνελ, Αντένα, Σταρ και Σκάι

Πέντε ακόμη αποφάσεις για το καυτό ζήτημα της χορήγησης των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας δημοσίευσε σήμερα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι πέντε αποφάσεις της Ολομέλειας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου αφορούν αφενός την Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και αφετέρου τους τηλεοπτικούς σταθμούς Μέγκα Τσάνελ (317/2017), Αντένα, Σταρ και Σκάι.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Παπαγεωργίου δημοσίευσε την υπ΄ αριθμ. 95/2017 απόφασή της (αφορούσε τον Αντένα) με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος Παππά.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια με την υπ΄ αριθμ. 95/2017 απόφασή της ακύρωσε:

α) την 4297/1.3.2016 απόφαση του υπουργού Επικρατείας για τη «μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας και
β) την 10214/20.5.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας περί «συστάσεως-συγκροτήσεως» πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού, κριθέντος, κατά πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2Α του ν. 4339/2015, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4367/2016, με τις οποίες η αρμοδιότητα για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας, κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσπιζομένου με τον ανωτέρω ν. 4339/2015 συστήματος, ανατίθεται στον υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, αντίκεινται στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

Να σημειωθεί ότι σημερινές αποφάσεις του ΣτΕ που δημοσιεύθηκαν δεν κάνουν καμία επιπλέον σκέψη από αυτές που καταγράφονται στην υπ΄ αριθμ 95/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Οι σημερινες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ στηρίζονται στην προηγούμενη υπ΄ αριθμ. 95/2017 απόφαση και ως προς:

1) Την Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (απόφαση 316/2017) η οποία ζητούσε να ακυρωθεί η 4297/1.3.2016 απόφαση του υπουργού Επικρατείας για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας των αδειών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας κήρυξαν την δίκη καταργημένη μετά την υπ΄ αριθμ. 95/2017 απόφαση,

2) Το Μέγκα Τσάνελ (απόφαση 317/2017) που ζητούσε την ακύρωση της ίδιας απόφασης (4297/2016) για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων, η Ολομέλεια κήρυξε τη δίκη καταργημένη, λόγω της έκδοσης της 95/2017 απόφασης ΣτΕ,

3) Τον Αντένα (απόφαση 318/2017) που ζητούσε την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 7752/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προδιαγωνιστικής διαδικασίας, οι σύμβουλοι της Επικρατείας την απέρριψαν και πάλι λόγω της 95/2017 απόφασης Ολομέλειας ΣτΕ,

4) Τον Σταρ (απόφαση 319/2017) που ζητούσε την ακύρωση της υπ΄ αρθμ. 8768/22.4.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και την από 22.4.2016 έγγραφή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διενέργεια του επίμαχου διαγωνισμού, η Ολομέλεια του ΣτΕ την έκανε δεκτή την αίτηση του καναλιού.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι το εν λόγω κανάλι έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει στο ΣτΕ. Όμως, η υπ΄ αριθμ. 4297/2016 απόφαση ακυρώθηκε με την 95/2017 απόφαση του ΣτΕ και έτσι «αποβαίνουν ακυρωτέες ως στερούμενες πλέον νομίμου ερείσματος και οι εκδοθείσες δυνάμει της εν λόγω απόφασης προσβαλλόμενες πράξεις». Κατά συνέπεια συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας «παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των προσβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως» και

5) Τον Σκάι (απόφαση 320/2017) ο οποίος ζητούσε την ακύρωση της 8768/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, η Ολομέλεια κήρυξε και πάλι τη δίκη καταργημένη λόγω της 95/2017 απόφασης της Ολομέλειας.

 

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr