Όλα όσα χρειάζεστε για να εκδώσετε βιβλιάριο υγείας του παιδιού!

Όλα όσα χρειάζεστε για να εκδώσετε βιβλιάριο υγείας του παιδιού!

Όλα όσα χρειάζεστε για να εκδώσετε βιβλιάριο υγείας του παιδιού!

Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού έχει στόχο να σας βοηθήσει με απλό και κατανοητό τρόπο να παρακολουθήσετε την πορεία ανάπτυξης του παιδιού σας.

Περιλαμβάνει εκτεταμένες πληροφορίες για τη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Σε συνεργασία με τον παιδίατρό σας, θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε έγκαιρα τις πιθανές παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό.

Αυτά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του:
– Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας του πατέρα
– Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Μια φωτογραφία του παιδιού
Αν το παιδί το ασφαλίζει η μητέρα, χρειάζεστε όλα τα παραπάνω και:

– Υπεύθυνη δήλωση από τον πατέρα ότι δέχεται να ασφαλίσει η μητέρα το παιδί
– Βεβαίωση διαγραφής από τον τομέα ασφάλισης του πατέρα

 

ΠΗΓΗ | all4mama.gr