ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Η Διπλή Δυσλεξία

Δ’, Ε’ & ΣΤ’ ΔημοτικούΤο δυσλεξικό παιδί με διπλή δυσλεξία παρουσιάζει ταυτόχρονα τα συμπτώματα της κλασσικής και της αντίστροφης δυσλεξίας, χωρίς να υπερτερούν κάποια από αυτά ιδιαίτερα.

Σε επίπεδο συμπεριφοράς υπάρχουν τα συμπτώματα και των δύο αυτών ειδών της δυσλεξίας, αλλά υπερτερούν, πολλές φορές μάλιστα αρκετά έντονα, τα συμπτώματα της συμπεριφοράς της αντίστροφης δυσλεξίας.

 

Τηλ.:+30-2108673651
Κιν.:+30-6944363370
Email:info@karpathiou.gr

Πηγή: www.karpathiou.gr