Ο ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Εναλλασσόμενη Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό” δυσλεξικό παιδί παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες στην συμπεριφορά του, εφόσον πρόκειται για εναλλασσόμενη δυσλεξία.

Παρατηρούνται εναλλάξ σε συγκεκριμένα χρονικά όρια τα συμπτώματα της κλασσικής και της αντίστροφης δυσλεξίας, που προαναφέραμε για τις συγκεκριμένες ηλικίες, ανεξάρτητα όμως και ποτέ ταυτόχρονα.

 


Τηλ.:+30-2108673651
Κιν.:+30-6944363370
Email:info@karpathiou.gr

Πηγή: www.karpathiou.gr