ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Εναλλασσόμενη Δυσλεξία

Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού

Το συγκεκριμένο παιδί με εναλλασσόμενη δυσλεξία είναι αυτό, το οποίο παρουσιάζει σε διάφορα χρονικά διαστήματα, πότε τα συμπτώματα σε μαθησιακό κυρίως επίπεδο της κλασσικής δυσλεξίας και πότε τα συμπτώματα, πάλι κυρίως σε μαθησιακό επίπεδο, της αντίστροφης δυσλεξίας.

Θα σημειώσουμε ότι ποτέ δεν συνυπάρχει η συμπτωματολογία της κλασσικής και της αντίστροφης σε αυτό το είδος της δυσλεξίας.

Τα συμπτώματα σε επίπεδο συμπεριφοράς είναι τα ανάλογα, αλλά σε ηπιότερη μορφή όμως, σε σχέση με τη βαρύτητα ή τη μορφή που συναντώνται στην αμιγή κλασσική και αντίστροφη δυσλεξία

 

Τηλ.:+30-2108673651
Κιν.:+30-6944363370
Email:info@karpathiou.gr

Πηγή: www.karpathiou.gr