Ο ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Αντίστροφη Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό” δυσλεξικό παιδί παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες στην συμπεριφορά του, εφόσον πρόκειται για αντίστροφη δυσλεξία.

Οι ιδιαιτερότητες αυτές είναι αρχικά η έντονη υπερκινητικότητα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να καθίσει και να συγκεντρωθεί κάπου, ούτε και σε μία συγκεκριμένη εργασία που του προτείνουν, ενώ οι συνομήλικοι συμμαθητές την εκτελούν ήρεμα.
Είναι ένα παιδί αρκετά ατίθασο και επίσης εμφανίζει κάποιες τάσεις επιθετικότητας απέναντι στους συνομήλικους συμμαθητές του και ηπιότερη σε μεγαλύτερα άτομα.

Το γεγονός αυτό προέρχεται από την αδυναμία ή τις δυσχέρειες του συγκεκριμένου παιδιού να προσηλωθεί και να εντάξει το σωματικό σου σχήμα μέσα στο χώρο, πολύ δε περισσότερο σε μικρότερους σε διαστάσεις χώρους, όπως είναι ένας χώρος εργασίας, ένα τετράδιο, κλπ.

Το συγκεκριμένο παιδί δείχνει ότι δεν θέλει να προσπαθήσει, είναι ατίθασο μέσα στην τάξη, διεκδικεί έντονα και με επιθετικότητα χωρίς να ξέρει ουσιαστικά γιατί, και θέλει να είναι πρώτο, αλλά όχι σε σχολικές μαθησιακές δραστηριότητες, αλλά κυρίως στο παιχνίδι.

Εκεί παρουσιάζει κάποιες ιδιαίτερες θα λέγαμε επιδόσεις, αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε επίσης έντονη υπερκινητικότητα, στα πλαίσια συχνά της αδεξιότητας.

Έτσι άλλωστε δικαιολογείται και το γεγονός ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να καθίσει σχεδόν καθόλου στη θέση του, με τα ανάλογα ερεθίσματα τα οποία ευρίσκονται μπροστά του, και να υπακούσει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Στα κορίτσια η υπερκινητικότητα και η αδεξιότητα είναι ηπιότερες, οπότε δυσκολεύονται λιγότερο να καθίσουν στη θέση τους.

Αν παρατηρήσουμε τον προφορικό λόγο του συγκεκριμένου παιδιού, είναι σε φυσιολογικά για την ηλικία του πλαίσια, ενώ είναι δυνατόν σε σπάνιες περιπτώσεις να εμφανισθεί ένα κόψιμο στην αρχή κάποιων λέξεων, με τη μορφή τραυλισμού. Επίσης πολύ συχνά το συγκεκριμένο παιδί είναι απαιτητικό και μάλιστα χρησιμοποιεί έντονη φωνή και έντονες χειρονομίες, χωρίς πάντοτε αυτό να απαιτείται.

Από την άλλη πλευρά είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε δυσχέρειες στην ορθή έκφραση μέσω του προφορικού λόγου, στις έννοιες του χώρου και του χρόνου. Σε επίπεδο συγχύσεων δεν πρόκειται να παρατηρηθούν συγχύσεις στον προφορικό λόγο σε σύμφωνα, και η ομιλία του συγκεκριμένου παιδιού είναι κανονική, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, όπου είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μία ελαφρά ταχυλαλία.

Στα κορίτσια οι περιπτώσεις αυτές είναι πολύ σπάνιες. Αν στο νηπιαγωγείο υπάρχει μάθηση γραμμάτων, τότε θα παρατηρηθεί κάποια δυσχέρεια στο συγκεκριμένο αυτό παιδί να ξεχωρίσει την ηχητική συχνότητα μεταξύ των φωνηέντων αρχικά, συγχέοντας κυρίως το φωνήεν -α- με το φωνήεν -ο-, όπως και μεταξύ του φωνήεντος -ε- με τον αριθμό -3-.

Στα κορίτσια η συγκεκριμένη δυσχέρεια έχει μικρότερη χρονική διάρκεια.
Τέλος αυτό που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο παιδί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, είναι μία γενικότερη αρνητική διάθεση σε οτιδήποτε μαθησιακό, ενώ η θετική του διάθεση καταναλώνεται αποκλειστικά στο παιχνίδι.

 

Τηλ.:+30-2108673651
Κιν.:+30-6944363370
Email:info@karpathiou.gr

Πηγή: www.karpathiou.gr