Ήταν γύρω στο 1970 με 1972 και ο δημοσιογράφος και μετ’ έπειτα καλός μου φίλος ο Μπάμπης Χριστόπουλος, είχε δημιουργήσει τους «ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ».


Ήταν μία ομάδα που την αποτελούσαν  παιδιά μικρής ηλικίας που ο ίδιος ο Μπάμπης είχε ξεχωρίσει σαν ταλέντα.

1«ΟΙ ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ»

Αυτή ήταν η πρώτη ομάδα που συμμετείχα, και η φροντίδα του Μπάμπη αλλά και η αγνότητα της εποχής με έκαναν και αγάπησα τόσο πολύ το ποδόσφαιρο σαν άθλημα.

Προηγούμενο