ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Αντίστροφη δυσλεξία

 

Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

 

Η ανάγνωση στις ηλικίες αυτές για το συγκεκριμένο δυσλεξικό παιδί, είναι μία αναπαραγωγή των λέξεων χωρίς να γίνεται προσπάθεια απόδοσης των εννοιών του κειμένου, σχεδόν άχαρα, και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η στίξη του κειμένου.

Είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει μία γρήγορη ανάγνωση, ίσως και σε ριπές, δείχνοντας ότι θέλει να τελειώνει και όχι ότι προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα λεκτικά στοιχεία, τα γράμματα.
Η ορθογραφία ουσιαστικά δεν έχει κάποιες δυσχέρειες σε επίπεδο συμβολικής ορθογραφίας. Λόγω όμως της αγχώδους συμπεριφοράς του συγκεκριμένου δυσλεξικού, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί κάποια ανορθογραφία, στα γενικά και κλασσικά της πλαίσια, όπως την γνωρίζουμε σε μαθητές μη δυσλεξικούς. Αυτό γιατί το συγκεκριμένο δυσλεξικό παιδί αρχίζει σιγά- σιγά να αποφεύγει το διάβασμα και την ετοιμασία από την προηγούμενη για τα μαθήματα της επόμενης.
Τα κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες προσπαθούν ακόμα, αλλά η διαρκής απογοήτευση από τις επιδόσεις τους αρχίζει να δημιουργεί κάποιες αρνήσεις, οι οποίες θα αυξηθούν.

Στη μάθηση της γλώσσας δεν έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα και μαθαίνει, αλλά έχει την εικόνα ενός κακού μαθητού, με την έννοια ότι δεν θέλει να διαβάσει, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σχολική μαθησιακή δραστηριότητα.

Αυτό βέβαια δεν οφείλεται στη δυσλεξία του, αλλά στη γενικότερη άρνησή του η οποία δημιουργείται από το συγκεκριμένο είδος της δυσλεξίας, η οποία αρχίζει πλέον να είναι εμφανής και να αυξάνει. Το συγκεκριμένο παιδί θεωρεί καταναγκαστικά έργα, οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία περιέχει γράψιμο, και πολύ περισσότερο δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν γράψιμο δεδομένων, τα οποία είναι υποχρεωμένο να σκεφθεί, να ανακαλύψει μέσα στις εμπειρίες από τη ζωή του.

Έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει γραπτά κάποιες σκέψεις, ή κάποιες εμπειρίες, αλλά η αρνητική του διάθεση είναι ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας. Βέβαια κάποια ερεθίσματα εκ μέρους των γονέων, είναι δυνατόν ακόμα σε αυτές τις ηλικίες να παίξουν θετικό ρόλο.

Η αριθμητική είναι το μεγάλο πρόβλημα του συγκεκριμένου δυσλεξικού, με την έννοια της κατανόησης των χωρικών της εννοιών μέσα στην αφηρημένη οντότητα του αριθμού.

Η διαδικασία των αριθμητικών πράξεων αρχίζει να γίνεται αρκετά κουραστική, με την χωρική τους έννοια και σχεδόν είναι αδύνατο να αφομοιωθούν και να γίνουν εκμεταλλεύσιμες αυτές οι έννοιες στα προτεινόμενα προβλήματα, τα οποία βέβαια αρχίζουν και γίνονται πλέον πιο σύνθετα.

Αυτό το χαρακτηριστικό της σύνθετης δομής των προβλημάτων απαιτεί διαδικασίες χωρικές, τις οποίες το συγκεκριμένο δυσλεξικό δεν έχει τη δυνατότητα να αφομοιώσει και να συνδέσει μεταξύ τους, οπότε και αρχίζουν οι πρώτες δυσκολίες ή/και αδυναμίες, συνδυαζόμενες ταυτόχρονα και με αγχωτικές καταστάσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν αρνήσεις.

Τα επιτραπέζια παιχνίδια για το συγκεκριμένο δυσλεξικό παιδί είναι τελείως αδιάφορα και αρνείται να συμμετέχει, δεν θέλει καν να αναφέρεται σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι τα αποφεύγει, και μάλιστα έντονα.

Τα κινητικά παιχνίδια για το συγκεκριμένο δυσλεξικό παιδί είναι επίσης αδιάφορα, αλλά η υπερκινητικότητά του, η οποία ελαττώνεται, μεταφέρεται σε καταστάσεις που διαθέτουν κάποια κινητικότητα, πολύ συχνά έντονη αλλά και αδέξια, είτε σε πλαίσια ομάδων-φίλων-, είτε σε άλλα πλαίσια. Δεν συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά κυρίως υποστηρίζει έντονα, ίσως κάποιες φορές και ακραία, αυτούς που θεωρεί ότι τον αντιπροσωπεύουν.
Η ξένη γλώσσα έχει αρχίσει πλέον να αναζητά δομές της μητρικής γλώσσας για να εγκατασταθεί, αλλά οι αρνήσεις του συγκεκριμένου δυσλεξικού παιδιού, δεν του επιτρέπουν να ασχοληθεί με τη μάθηση της ξένης γλώσσας. Άλλωστε οτιδήποτε μαθησιακό του προκαλεί απέχθεια, οπότε απορρίπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Τα κορίτσια αρχικά θέλουν να μάθουν κάποια ξένη γλώσσα, αλλά βλέποντας ότι αποτυγχάνουν αρχίζουν να αρνούνται ή αλλάζουν συχνά την ξένη γλώσσα που θέλουν να μάθουν.

Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από τη φασαρία που κάνει, ενοχλεί τους συμμαθητές του, αλλά και γενικότερα το σύνολο του σχολείου, είναι ο συνήθης ύποπτος για οτιδήποτε συμβεί, και απεχθάνεται τις μαθησιακές δραστηριότητες της τάξης. Αντίθετα συμμετέχει με ευχαρίστηση σε άλλες μη μαθησιακές δραστηριότητες, αλλά μόνο σε επίπεδο παιχνιδιού και γυμναστικής.

Είναι ένα πολύ δύσκολο παιδί, αρνείται το διάβασμα και βρίσκει πάντα κάποια δικαιολογία για να το αποφύγει, ενώ οι παρέες του είναι σε πλαίσια προβληματικά.
Οι σχέσεις με τους γονείς του δεν είναι πολύ καλές και αγνοεί τις συμβουλές τους και προτάσεις τους, σαν να μην τις ακούει. Δείχνει σαν να ζει σε έναν δικό του κόσμο, εκτός των δραστηριοτήτων των συνομηλίκων του.

Το συγκεκριμένο δυσλεξικό παιδί εμφανίζει έντονο άγχος, και όλες του σχεδόν οι δραστηριότητες βασίζονται στην ύπαρξη του άγχους. Αυτή η κατάσταση του προκαλεί αυξανόμενες τάσεις κυρίως για αντικοινωνικές δράσεις.

Η συμπεριφορά των κοριτσιών χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια τους να είναι ήρεμα, χωρίς να το καταφέρνουν πάντα, και την απέχθειά τους για τις μαθησιακές δραστηριότητες της τάξης τους. Αντίθετα συμμετέχουν με ευχαρίστηση σε άλλες μη μαθησιακές δραστηριότητες και προσπαθούν να αποδίδουν μέσα από αυτές.

Είναι ένα σχετικά δύσκολο παιδί, αρνείται το διάβασμα και βρίσκει πάντα κάποια δικαιολογία γι’ αυτό. Οι σχέσεις με τους γονείς δεν είναι πολύ καλές, αγνοεί τις συμβουλές και τις προτάσεις τους, σαν να μην τις άκουσε. Δείχνει να ζει σε έναν δικό της κόσμο, εκτός των δραστηριοτήτων των συνομηλίκων της.

Το συγκεκριμένο δυσλεξικό παιδί εμφανίζει έντονο άγχος και όλες του σχεδόν οι δραστηριότητες βασίζονται στην ύπαρξη του άγχους.

 

Τηλ.:+30-2108673651
Κιν.:+30-6944363370
Email:info@karpathiou.gr
Πηγή: www.karpathiou.gr