Θέατρο: Τρεις επάνω, δύο κάτω

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ

Βασίλης Τσιβιλίκας

Νένα Χρονοπούλου

Βασίλης Κούκουρας

Αθηνά Μαυρομάτη

Νεφέλη Ορφανού

Περίοδος: Καλοκαίρι 1996, Χειμώνας 1996-1997, Καλοκαίρι 1997